Hotline cskh: 028 37 27 14 76  -  0914 63 86 79   

Hồ bơi FRP
Tổng cộng 12 sản phẩm
Hồ bơi JF 01
179000000

Model : JF01

Kích thước : 5.0m x 2.5m x 1.2m

Xuất xứ : JAP

Màu sắc : theo mẫu hãng sản xuất

Độ dày vật liệu : 5mm – 8mm

Bảo hành : 10 năm

Hồ bơi JF 02
195000000

Model : JF01

Kích thước : 4.0m x 2.0m x 1.0m

Xuất xứ : JAP

Màu sắc : theo mẫu hãng sản xuất

Độ dày vật liệu : 5mm – 8mm

Bảo hành : 10 năm

Hồ bơi JF 03
209000000

Model : JF01

Kích thước : 3.5m x 2.0m x 1.0m

Xuất xứ : JAP

Màu sắc : theo mẫu hãng sản xuất

Độ dày vật liệu : 5mm – 8mm

Bảo hành : 10 năm

Hồ bơi JF04
195000000

Model : JF01

Kích thước : 4.0m x 2.2m x 1.2m

Xuất xứ : JAP

Màu sắc : theo mẫu hãng sản xuất

Độ dày vật liệu : 5mm – 8mm

Bảo hành : 10 năm

Hồ bơi JF05
206000000

Model : JF01

Kích thước : 4.5m x 2.4m x 1.2m

Xuất xứ : JAP

Màu sắc : theo mẫu hãng sản xuất

Độ dày vật liệu : 5mm – 8mm

Bảo hành : 10 năm

Hồ bơi JF06
245000000

Model : JF01

Kích thước : 5.5m x 2.2m x 1.0m

Xuất xứ : JAP

Màu sắc : theo mẫu hãng sản xuất

Độ dày vật liệu : 5mm – 8mm

Bảo hành : 10 năm

Hồ bơi JF07
199000000

Model : JF01

Kích thước : 5.0m x 2.4m x 1.2m

Xuất xứ : JAP

Màu sắc : theo mẫu hãng sản xuất

Độ dày vật liệu : 5mm – 8mm

Bảo hành : 10 năm

Hồ bơi JF08
257000000

Model : JF01

Kích thước : 6.0m x 3.0m x 1.4m

Xuất xứ : JAP

Màu sắc : theo mẫu hãng sản xuất

Độ dày vật liệu : 5mm – 8mm

Bảo hành : 10 năm

Hồ bơi JF08a
322000000

Model : JF01

Kích thước : 7.0m x 3.5m x 1.4m

Xuất xứ : JAP

Màu sắc : theo mẫu hãng sản xuất

Độ dày vật liệu : 5mm – 8mm

Bảo hành : 10 năm

Hồ bơi JF09
219000000

Model : JF01

Kích thước : 5.5m x 2.6m x 1.2m

Xuất xứ : JAP

Màu sắc : theo mẫu hãng sản xuất

Độ dày vật liệu : 5mm – 8mm

Bảo hành : 10 năm

Hồ bơi JF09a
264000000

Model : JF01

Kích thước : 6.0m x 3.5m x 1.2m

Xuất xứ : JAP

Màu sắc : theo mẫu hãng sản xuất

Độ dày vật liệu : 5mm – 8mm

Bảo hành : 10 năm

Hồ bơi JF10
155000000

Model : JF01

Kích thước : 4.4m x 2.2m x 1.2m

Xuất xứ : JAP

Màu sắc : theo mẫu hãng sản xuất

Độ dày vật liệu : 5mm – 8mm

Bảo hành : 10 năm

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN với Hồ Bơi JAP Đừng bỏ lỡ hàng ngàn sản phẩm và chương trình siêu hấp dẫn