Hotline cskh: 028 37 27 14 76  -  0914 63 86 79   

Hồ bơi Composite
Tổng cộng 16 sản phẩm
Bản Vẽ Hồ bơi Composite
Liên hệ
Hồ bơi Composite
Liên hệ
Hồ bơi Composite
Liên hệ
Hồ bơi Composite
Liên hệ
Hồ bơi Composite
Liên hệ
Hồ bơi Composite JF 02
Liên hệ

Thông số sản phẩm:

Kích thước: 4.0m x 2.0m x 1.0m

- Thành hồ rộng 15cm

- Màu sắc: Theo mẫu nhà sản xuất

Hồ bơi Composite JF 01
Liên hệ

Thông số sản phẩm:

Kích thước: 5.0m x 2.5m x 1.2m

- Thành hồ rộng 15cm

- Màu sắc: Theo mẫu nhà sản xuất

Hồ bơi Composite JF 06
Liên hệ

Thông số sản phẩm:

Kích thước: 5.5m x 2.2m x 1.0m

- Thành hồ rộng 15cm

- Màu sắc: Theo mẫu nhà sản xuất

Hồ bơi Composite JF 05
Liên hệ

Kích thước: 4.5m x 2.4m x 1.2m

- Thành hồ rộng 15cm

- Màu sắc: Theo mẫu nhà sản xuất

Hồ bơi Composite JF03
Liên hệ

Thông số sản phẩm:

Kích thước: 3.5m x 2.0m x 1.0m

- Thành hồ rộng 15cm

- Màu sắc: Theo mẫu nhà sản xuất

Hồ bơi Composite JF04
Liên hệ

Thông số sản phẩm:

Kích thước: 4.0m x 2.2m x 1.2m

- Thành hồ rộng 15cm

- Màu sắc: Theo mẫu nhà sản xuất

Hồ bơi Composite JF 07
Liên hệ

Thông số sản phẩm:

Kích thước: 5.0m x 2.4m x 1.2m

 

- Thành hồ rộng 15cm

- Màu sắc: Theo mẫu nhà sản xuất

Hồ Bơi Composite JF 08
Liên hệ

Thông số sản phẩm:

Kích thước: 6.0m x 3.0m x 1.4m

- Thành hồ rộng 15cm

- Màu sắc: Theo mẫu nhà sản xuất

Hồ bơi Composite JF 09
Liên hệ

Thông số sản phẩm:

Kích thước: 5.5m x 2.6m x 1.2m

- Thành hồ rộng 15cm

- Màu sắc: Theo mẫu nhà sản xuất

Hồ bơi Composite JF 10
Liên hệ

Thông số sản phẩm:

Kích thước: 4.4m x 2.2m x 1.2m

- Thành hồ rộng 15cm

- Màu sắc: Theo mẫu nhà sản xuất

Mô hình vách trang trí
Liên hệ
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN với Hồ Bơi JAP Đừng bỏ lỡ hàng ngàn sản phẩm và chương trình siêu hấp dẫn