Hotline cskh: 028 37 27 14 76  -  0914 63 86 79   

Máy lọc thông minh JAP
Tổng cộng 10 sản phẩm
Máy lọc J25 gác thành
95000000

Model : J25

Công suất : 25 – 30m3/h

Điện áp : 220v

Xuất xứ : JAP

Khử trùng : Ozone

Bảo hành : 02 năm

Máy lọc J35 gác thành
115000000

Model : J35

Công suất : 35 – 40m3/h

Điện áp : 220v

Xuất xứ : JAP

Khử trùng : Ozone

Bảo hành : 02 năm

Máy lọc J25 âm tường
95000000

Model : J25

Công suất : 25 – 30m3/h

Điện áp : 220v

Xuất xứ : JAP

Khử trùng : Ozone

Bảo hành : 02 năm

Máy lọc J35 âm tường
115000000

Model : J35

Công suất : 35 – 40m3/h

Điện áp : 220v

Xuất xứ : JAP

Khử trùng : Ozone

Bảo hành : 02 năm

Máy lọc J55 gác thành
155000000

Model : J55

Công suất : 55 - 60m3/h

Điện áp : 220v

Xuất xứ : JAP

Khử trùng : Ozone

Bảo hành : 02 năm

 

Máy lọc J15 âm tường
75000000

Model : J15

Công suất : 15 - 20m3/h

Điện áp : 220v

Xuất xứ : JAP

Khử trùng : Ozone

Bảo hành : 02 năm

 

Máy lọc J15 gác thành
75000000

Model : J15

Công suất : 15 – 20m3/h

Điện áp : 220v

Xuất xứ : JAP

Khử trùng : Ozone

Bảo hành : 02 năm

Máy lọc J45 gác thành
135000000

Model : J45

Công suất : 45 – 50m3/h

Điện áp : 220v

Xuất xứ : JAP

Khử trùng : Ozone

Bảo hành : 02 năm

Máy lọc J45 âm tường
135000000

Model : J45

Công suất : 45 – 50m3/h

Điện áp : 220v

Xuất xứ : JAP

Khử trùng : Ozone

Bảo hành : 02 năm

Máy lọc J55 âm tường
155000000

Model : J55

Công suất : 55 – 60m3/h

Điện áp : 220v

Xuất xứ : JAP

Khử trùng : Ozone

Bảo hành : 02 năm

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN với Hồ Bơi JAP Đừng bỏ lỡ hàng ngàn sản phẩm và chương trình siêu hấp dẫn